Konrad och de små fiskarna

Schwedische Ausgabe von »Konrad und die Fischchen«

Hur riddarfiskar räddar liv

Konrad och de små fiskarna är berättelsen om Konrad som drabbas av leukemi när han är fem år. Hans bror Karl följer honom genom den svåra tiden med sjukhusbesök, begränsningar i vardagen och oro. Det är Karl som berättar hur Konrads och hela familjens liv förändras, hur familjen håller ihop och stöttar varandra och hur sjukdomen till slut övervinns.
Konrad och de små fiskarna är inte bara Konrads historia, utan förklarar också åskådligt genom välfunna liknelser vad som händer i en kropp som drabbas av leukemi och hur den medicinska behandlingen går till.

 

Ausgaben in anderen Sprachen:

Deutsche Ausgabe: Konrad und die Fischchen
Englische Ausgabe: Konrad and the little fishes
Italienische Ausgabe: Konrad e i pesciolini
Französische Ausgabe: Konrad et les petits poissons
Russische Ausgabe: Konrad und die Fischchen
Arabische Ausgabe: Konrad und die Fischchen

4/2018 
1. Auflage
Hardcover
17 x 23 cm
64 Seiten
ISBN 978-3-99018-438-7

EUR 14,50 CHF 16,00

Downloads

↓ Cover
↓ Info